Vind de slimste manier van reizen voor jou

Overslaan, laat mij alle slimme opties zien

In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Amersfoort en Utrecht, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen. Voor de naleving van de privacywetgeving is de provincie Utrecht namens Goedopweg het aanspreekpunt voor jou en voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Goedopweg is gevestigd in het Provinciehuis van Utrecht.

Goedopweg vindt jouw privacy erg belangrijk en we zorgen ervoor dat we persoonsgevens die je met ons deelt, zorgvuldig behandelen.

Hoe wij dat doen, lichten wij hier toe.

Welke persoonsgegevens verwerkt Goedopweg?

We verwerken persoonsgegevens als je deze zelf aan ons verstrekt bij het aanmelden voor onze nieuwsbrieven, bij deelname aan projecten, acties of onderzoeken van Goedopweg en/of bij een contactaanvraag voor een mobiliteitsscan of advies van onze mobiliteits- of logistiekadviseurs.

Hieronder geven we aan welke gegevens we verwerken, afhankelijk van hoe je betrokken bent bij Goedopweg.

Registratie nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres slaan we op nadat jij je hebt aangemeld voor één van onze nieuwsbrieven (Goedopweg, Werkgevers en/of Logistiek). Jouw e-mailadres wordt verwerkt via Spotler waarmee Goedopweg een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Via onze nieuwsbrieven kan jij je te allen tijde weer eenvoudig uitschrijven.

Deelname aan projecten, acties en onderzoeken

Bij deelname aan projecten, acties en onderzoeken kunnen wij jou vragen om persoonsgegevens te verstrekken met het doel om jou te benaderen met relevante projecten, acties en onderzoeken.

Wij slaan dan als jij toestemming geeft maximaal de volgende gegevens op in onze database:

  • Naam
  • Postcode (thuis)
  • Postcode (werk)
  • E-mailadres
  • Leeftijdscategorie en geslacht
  • Antwoorden op vragen (zoals reisvoorkeuren en interessegebieden)

De gegevens worden uitsluitend voor de Goedopweg beschreven doeleinden gebruikt. Dit betekent dat jouw gegevens dus niet voor andere doeleinden worden gebruikt en niet met derden worden gedeeld.

Aan onderzoeken kun je altijd anoniem deelnemen. Anonieme enquêtegegevens worden alleen verwerkt ten behoeve van onderzoeks- en statistische doeleinden. Deze gegevens zijn dus niet meer herleidbaar tot een persoon.

Mobiliteitsscan, mobiliteits- of logistiekadviseurs

We nemen als jij toestemming geeft maximaal de volgende gegevens op in ons CRM systeem Pipedrive: naam, organisatie, organisatieomvang, e-mail en telefoonnummer. Voor de mobiliteitsscan worden gegevens van jouw organisatie verwerkt door MobilityLabel waarmee Goedopweg een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten.

Met welk doel verwerkt Goedopweg persoonsgegevens?

Goedopweg heeft tot doel om de regio Utrecht bereikbaar en leefbaar te houden en stimuleert daartoe reizigers tot alternatieve tijden en vormen van vervoer dan met de auto tijdens de spits. Om dit zo effectief mogelijk te doen verwerken wij jouw persoonsgegevens met de volgende doelen:

  1. Je op de hoogte houden van nieuws.
  2. Je kunnen betrekken bij onze aanpak.
  3. Je gericht kunnen benaderen met projecten, acties en onderzoeken die voor jou relevant zijn.

Om deze doelen te kunnen bereiken categoriseren we deelnemers aan projecten, acties en onderzoeken in doelgroepen op basis van hun gegevens. Hiermee voorkomen we zoveel mogelijk dat jij onnodige of ongewenste informatie en uitnodigingen van ons ontvangt. Bijvoorbeeld relevante actie jouw wijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Verwerkers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Goedopweg, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Holygrow, Spotler en MobilityLabel.

Goedopweg sluit daarnaast altijd verwerkingsovereenkomsten af met organisaties die bijvoorbeeld specifieke onderzoeken of projecten namens Goedopweg uitvoeren. Deze organisaties handelen dan ook uit naam van Goedopweg en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken of bewaren. Jouw persoonsgegevens komen altijd rechtstreeks in onze eigen database.

Analytics tools

Google Analytics

We hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens zodat er geen persoonsgevens worden opgeslagen. Dit houdt in dat: we een verwerkersovereenomst met Google hebben afgesloten, Google IP-adressen geanonimiseerd verwerkt, gegevens delen met Google staat uit, gegevens delen met Google voor advertenties staat uit en de functie voor User-ID’s delen staat uit.

Matomo

Matomo is een analytische tool, waarbij het gebruikersgedrag van alle bezoekers wordt verzameld met als doel het inzien van eventuele problemen / incidenten en het verbeteren van de gebruikerservaring en performance. Hierbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen, maar juist het totale gebruikersgedrag wat geanonimiseerd is en daarmee niet herleidbaar naar personen.

Hotjar

De tool Hotjar registreert muisklikken, muisbewegingen en scrollgedrag van bezoekers op onze website. Hotjar verzamelt anonieme informatie over bezochte pagina’s, de browsers die worden gebruikt en het gebruikte type apparaat en besturingssysteem. Deze gegevens gebruiken we om de website te verbeteren.

Hoelang bewaart Goedopweg jouw gegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang je voor Goedopweg-projecten of enquêtes benaderd wilt worden. Als je niet meer wilt deelnemen aan Goedopweg-projecten of de maandelijkse Goedopweg nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kan je je hier te allen tijde voor uitschrijven.

Hoe beveiligt Goedopweg jouw gegevens?

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en wijziging tegen te gaan. Zo zijn onze servers voorzien van de laatste beveiligingsupdates, worden wachtwoorden versleuteld opgeslagen in een aparte applicatie zodat alleen de betreffende personen daar toegang toe hebben, wordt alle data versleuteld verstuurd, waardoor data als tussentijds opgevangen, onbruikbaar is voor hackers en wordt toegang tot interfaces gelogd en is de toegang tot de API beveiligd met een toegangstoken.

Jouw recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens

Als je jouw gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen kun je een verzoek indienen via info@goedopweg.nl. De privacy coördinator van Goedopweg neemt jouw verzoek in behandeling in samenwerking met de Functionaris voor Gegevensbescherming. Je kan ook rechtsreeks bij de Functionaris voor gegevensbescherming van de provincie Utrecht terecht via privacy@provincie-utrecht.nl. Wij moeten uiteraard wel kunnen nagaan of de juiste persoon het verzoek doet. Je kan namelijk alleen jouw rechten uitoefenen met betrekking tot jouw eigen gegevens. Het is daarom mogelijk dat de Functionaris voor gegevensbescherming jou aanvullende vragen stelt ter verificatie.

Functionaris gegevensbescherming

Namens het samenwerkingsverband Goedopweg is de Functionaris voor gegevensbescherming van de provincie Utrecht het eerste aanspreekpunt. De Functionaris voor gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving. Je kunt rechtstreeks bij de Functionaris voor gegevensbescherming terecht voor al jouw vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens via FG@provincie-utrecht.nl.

Klacht indienen

Heb je een klacht, vind je dat niet op juiste wijze tegemoet wordt gekomen aan jouw privacy rechten, of vermoed je dat jouw persoonsgegevens zijn gelekt? Meld dit dan direct bij de Functionaris voor gegevensbescherming via privacy@provincie-utrecht.nl. Indien je vindt dat je onvoldoende wordt geholpen na jouw klacht, dan kan je tevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.